Poziomy recyklingu

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego u┼╝ycia i odzysku innymi metodami niekt├│rych frakcji odpad├│w komunalnych.


1.Osi─ůgni─Öty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego u┼╝ycia nast─Öpuj─ůcych frakcji odpad├│w komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk┼éa [%]:

2014 r.: 14,5 %. (zgodnie z rozporz─ůdzeniem nie mniej ni┼╝ 14 %)

2015 r. : 31 %. (zgodnie z rozporz─ůdzeniem nie mniej ni┼╝ 16 %)

2016 r. : 31 % (zgodnie z rozporz─ůdzeniem nie mniej ni┼╝ 18%)

2017 r. : 39,8 % (zgodnie z rozporz─ůdzeniem nie mniej ni┼╝ 20%)

 

 

2. Poziom redukcji sk┼éadowania┬á masy odpad├│w ulegaj─ůcych biodegradacji

2014 r. : 1,9 % (zgodnie z rozporz─ůdzeniem nie wi─Öcej┬á ni┼╝ 50%)

2015 r. :┬á 0,02 % (zgodnie z rozporz─ůdzeniem nie wi─Öcej┬á ni┼╝ 50%)

2016 r. : 2,17 % (zgodnie z rozporz─ůdzeniem nie wi─Öcej┬á ni┼╝ 45%)

2017 r. : 0,13% (zgodnie z rozporz─ůdzeniem nie wi─Öcej┬á ni┼╝ 45%)

 

3. Osi─ůgni─Öty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego u┼╝ycia i odzysku innymi metodami innych┬á ni┼╝ niebezpieczne odpad├│w budowlanych i rozbi├│rkowych:┬á┬á

2014 r: 100 %.,(zgodnie z rozporz─ůdzeniem nie mniej ni┼╝ 38%)

2015 r. : 95% (zgodnie z rozporz─ůdzeniem nie mniej ni┼╝ 40%)

2016 r. : 100 % (zgodnie z rozporz─ůdzeniem nie mniej ni┼╝ 42%)

2017 r. : 100% (zgodnie z rozporz─ůdzeniem nie mniej ni┼╝ 45%)Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego u┼╝ycia i odzysku innymi metodami niekt├│rych frakcji odpad├│w komunalnych osi─ůgni─Öte w 2015 r.1.Osi─ůgni─Öty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego u┼╝ycia nast─Öpuj─ůcych frakcji odpad├│w komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk┼éa [%]:
- ┼é─ůczna masa wytworzonych odpad├│w papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk┼éa pochodz─ůcych z strumienia odpad├│w komunalnych:┬á
MWpmts=10873 (ilo┼Ť─ç os├│b zg┼éoszonych do systemu)┬á x 0,256 Mg x0,324= 901,85Mg
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego u┼╝ycia nast─Öpuj─ůcych frakcji odpad├│w komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk┼éa:
Ppmts=(279,4/901,85)x 100=31%

2. Poziom ograniczenia masy odpad├│w ulegaj─ůcych biodegradacji
- masa odpad├│w ulegaj─ůcych biodegradacji (1995)
OUB1995=0,155xLm+0,47xLw
OUB1995=0,155 x 12947= 2006,785 Mg
- masa odpad├│w ulegaj─ůcych biodegradacji dozwolona do sk┼éadowania w roku rozliczeniowym
OUBR= 2006,785x50/100= 1003,3925 Mg
- masa odpad├│w ulegaj─ůcych biodegradacji zebranych ze strumienia odpad├│w komunalnych z obszaru gminy w roku rozliczeniowym przekazanych do sk┼éadowania
MOUBr=(MMR x UM)+(MBr x 0,52)=( 0,0 Mgx 0,57)+( 36,42Mg x0,52)=18,9
Osi─ůgni─Öty w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpad├│w komunalnych ulegaj─ůcych biodegradacji przekazanych do sk┼éadowania:
TR= MOUBr x 100/ OUB1995
TR= 18,9 x 100/2006,785 = 0,02 %

3. Osi─ůgni─Öty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego u┼╝ycia i odzysku innymi metodami innych┬á ni┼╝ niebezpieczne odpad├│w budowlanych i rozbi├│rkowych:┬á
Pbr=Mrbr/Mwbrx 100%= 47,0 Mg/49,5 Mg x 100%= 95%
Uwagi: Zgodnie z Decyzj─ů Marsza┼éka Wojew├│dztwa ┼ü├│dzkiego z dnia 03.02.2014 r. znak: R┼ÜVI.7243.15.2014.IW odpady o kodzie 19 12 12 powsta┼ée z procesu sortowania zmieszanych odpad├│w komunalnych o kodzie 20 03 01, zosta┼éy:
-┬á┬á┬á poddane procesowi R3-(kompostowanie) w instalacji kompostowni znajduj─ůcej si─Ö na terenie sk┼éadowiska odpad├│w innych ni┼╝ niebezpieczne i oboj─Ötne zlokalizowanego w m. Brzeziny, ul. ┼ü├│dzka 35,
-    frakcja podsitowa < 20 mm jest magazynowana z przeznaczeniem do zagospodarowania w trakcie planowanej rekultywacji składowiska, 
-    natomiast frakcja nadsitowa magazynowana z przeznaczeniem  na paliwa alternatywne.


Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego u┼╝ycia i odzysku innymi metodami niekt├│rych frakcji odpad├│w komunalnych osi─ůgni─Öte 2014roku.

 

 

1.Osi─ůgni─Öty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego u┼╝ycia nast─Öpuj─ůcych frakcji odpad├│w komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk┼éa [%]:

- ┼é─ůczna masa wytworzonych odpad├│w papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk┼éapochodz─ůcych z strumienia odpad├│w komunalnych:┬á

MWpmts=12590 x 0,295 Mg x0,324= 1203,35 Mg

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego u┼╝ycia nast─Öpuj─ůcych frakcji odpad├│w komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk┼éa:

Ppmts=(174,5/1431,8)x 100=14,5 %

Obliczony poziom recyklingu i przygotowania do ponownego u┼╝ycia na podstawie odpad├│w zebranych selektywnie oraz dodatkowo wysortowanych na instalacji. Poziom wymagany to min. 14 % w roku 2014r.

 

2. Poziom ograniczenia masy odpad├│w ulegaj─ůcych biodegradacji

- masa odpad├│w ulegaj─ůcych biodegradacji (1995)

OUB1995=0,155xLm+0,47xLw

OUB1995=0,155 x 12947= 2006,785 Mg

- masa odpad├│w ulegaj─ůcych biodegradacji dozwolona do sk┼éadowania w roku rozliczeniowym

OUBR= 2006,785x50/100= 1003,3925 Mg

- masa odpad├│w ulegaj─ůcych biodegradacji zebranych ze strumienia odpad├│w komunalnych z obszaru gminy w roku rozliczeniowym przekazanych do sk┼éadowania

MOUBr=(MMR x UM)+(MBr x 0,52)=( 3,3 Mgx 0,57)+( 68,3Mg x0,52)=3,3+ 35,5= 38,8

Osi─ůgni─Öty w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpad├│w komunalnych ulegaj─ůcych biodegradacji przekazanych do sk┼éadowania:

TR= MOUBr x 100/ OUB1995

TR= 38,8x 100/2006,785 = 1,9 %

Dopuszczalny poziom sk┼éadowania odpad├│w komunalnych ulegaj─ůcych biodegradacji to 50% w roku 2014.┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á

 

3. Osi─ůgni─Öty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego u┼╝ycia i odzysku innymi metodami innych┬á ni┼╝ niebezpieczne odpad├│w budowlanych i rozbi├│rkowych:┬á

Pbr=Mrbr/Mwbrx 100%= 22,0 Mg/22,0 Mg x 100%= 100%

 

Uwagi: Zgodnie z Decyzj─ů Marsza┼éka Wojew├│dztwa ┼ü├│dzkiego z dnia 03.02.2014 r. znak: R┼ÜVI.7243.15.2014.IW odpady o kodzie 19 12 12 powsta┼ée z procesu sortowania zmieszanych odpad├│w komunalnych o kodzie 20 03 01, zosta┼éy:

-┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á poddane procesowi R3-(kompostowanie) w instalacji kompostowni znajduj─ůcej si─Ö na terenie sk┼éadowiska odpad├│w innych ni┼╝ niebezpieczne i oboj─Ötne zlokalizowanego w m. Brzeziny, ul. ┼ü├│dzka 35,

-              frakcja podsitowa < 20 mm jest magazynowana z przeznaczeniem do zagospodarowania w trakcie planowanej rekultywacji składowiska, 

-              natomiast frakcja nadsitowa magazynowana z przeznaczeniem  na paliwa alternatywne.

 

 

 


Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego u┼╝ycia i odzysku innymi metodami niekt├│rych frakcji odpad├│w komunalnych, osi─ůgni─Öte przez Miasta Brzeziny w 2013 r.

 

Zapisy art. 3b oraz 3c u.c.p.g. obliguj─ů gminy do ograniczenia masy odpad├│w komunalnych ulegaj─ůcych biodegradacji przekazywanych do sk┼éadowania, oraz do osi─ůgni─Öcia poziom├│w recyklingu, przygotowania do ponownego u┼╝ycia i odzysku innymi metodami niekt├│rych frakcji odpad├│w komunalnych.

Rozporz─ůdzenie Ministra ┼Ürodowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziom├│w ograniczenia masy odpad├│w komunalnych ulegaj─ůcych biodegradacji przekazywanych do sk┼éadowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpad├│w (Dz. U. z 2012 r. poz. 676), okre┼Ťla poziomy ograniczenia masy odpad├│w komunalnych ulegaj─ůcych biodegradacji przekazywanych do sk┼éadowania w stosunku do masy tych odpad├│w wytworzonych w 1995 r.┬á Poziom, kt├│ry musia┼é zosta─ç osi─ůgni─Öty w 2013 roku wynosi 50%. Miasto Brzeziny osi─ůgn─Ö┼éo poziom ograniczenia w wysoko┼Ťci 98,19 % i tym samym nie osi─ůgn─Ö┼éa w danym roku rozliczeniowym wskazanego poziomu ograniczenia masy odpad├│w komunalnych ulegaj─ůcych biodegradacji.┬á

Zgodnie z Rozporz─ůdzeniem Ministra ┼Ürodowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziom├│w recyklingu, przygotowania do ponownego u┼╝ycia i odzysku innymi metodami niekt├│rych frakcji odpad├│w komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645), poziom recyklingu i przygotowania do ponownego u┼╝ycia papieru, metalu , tworzyw sztucznych i szk┼éa , dl a2013 roku wynosi 12 %. Osi─ůgni─Öty przez Miasto Brzeziny poziom recyklingu i przygotowania do ponownego u┼╝ycia ww. frakcji odpad├│w wynosi 5,11 %.

Miasto Brzeziny nie osi─ůgn─Ö┼éo wymaganych poziom├│w recyklingu.


Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego u┼╝ycia i odzysku innymi metodami niekt├│rych frakcji odpad├│w komunalnych, osi─ůgni─Öte przez Gmin─Ö Miasto Brzeziny w 2012 r.

 


Zapisy art. 3b oraz 3c u.c.p.g. obliguj─ů gminy do ograniczenia masy odpad├│w komunalnych ulegaj─ůcych biodegradacji przekazywanych do sk┼éadowania, oraz do osi─ůgni─Öcia poziom├│w recyklingu, przygotowania do ponownego u┼╝ycia i odzysku innymi metodami niekt├│rych frakcji odpad├│w komunalnych.
Rozporz─ůdzenie Ministra ┼Ürodowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziom├│w ograniczenia masy odpad├│w komunalnych ulegaj─ůcych biodegradacji przekazywanych do sk┼éadowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpad├│w (Dz. U. z 2012 r. poz. 676), okre┼Ťla poziomy ograniczenia masy odpad├│w komunalnych ulegaj─ůcych biodegradacji przekazywanych do sk┼éadowania w stosunku do masy tych odpad├│w wytworzonych w 1995 r., kt├│ry w roku 2012 ustalono na poziomie 75%.┬á┬á Gmina Miasto Brzeziny osi─ůgn─Ö┼éa poziom ograniczenia w wysoko┼Ťci 120,40 % i tym samym nie osi─ůgn─Ö┼éa w danym roku rozliczeniowym wskazanego poziomu ograniczenia masy odpad├│w komunalnych ulegaj─ůcych biodegradacji.┬á
Zgodnie z Rozporz─ůdzeniem Ministra ┼Ürodowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziom├│w recyklingu, przygotowania do ponownego u┼╝ycia i odzysku innymi metodami niekt├│rych frakcji odpad├│w komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645), poziom recyklingu i przygotowania do ponownego u┼╝ycia papieru, metalu , tworzyw sztucznych i szk┼éa , dla 2012 roku wynosi 10 %. Osi─ůgni─Öty przez Gmin─Ö Miasto Brzeziny poziom recyklingu i przygotowania do ponownego u┼╝ycia ww. frakcji odpad├│w wynosi 10,50 %.