Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest do złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 31 marca 2013r.

 

Jak uzyskać druk deklaracji?

 

Wizyta w UM Brzeziny Pobranie druku formularza
 Druk można uzyskać w pokoju 306 (III piętro) Druk można pobrać za pośrednictwem
tego odnośnika.

Formularz należy wydrukować i czytelnie wypełnić. 

 

 

Jak złożyć druk deklaracji?

 

Wizyta w UM Brzeziny Wysłanie druku formularza
 Druk można złożyć w pokoju 306 (III piętro) Wypełniony formularz należy wysłać przesyłką listowną na adres:

 Urząd Miasta w Brzezinach
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16