Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

 

Na terenie Miasta Brzeziny przy ul. Łódzkiej 35, działa  jeden ogólnodostępny gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwany dalej PSZOK,  przyjmujący następujące selektywnie zebrane odpady komunalne z terenu Miasta Brzeziny.


Do PSZOK, mieszkańcy dostarczają odpady komunalne we własnym zakresie. Zalecamy dostarczanie posegregowanych odpadów komunalnych po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym: 505-065-340.

 

 

PSZOK czynny jest:
-    Poniedziałek:  godzina 8.00- 14.00, z tym że w poniedziałek po sobocie pracującej PSZOK będzie nieczynny.
-    Wtorek:          godzina 11.00- 17.00
-    Środa:            godzina 8.00- 14.00
-    Czwartek:        godzina 8.00- 14.00
-    Piątek:            godzina 8.00- 14.00
-    Pierwsza i ostatnia sobota miesiąca: godzina 8.00- 14.00, z wyłączeniem dni świątecznych.